Technologia w służbie Twojej firmie

Specjalizujemy się w obszarach takich, jak software development, machine learning i narzędziach AI dla firm z obszarów bankowości, FinTech oraz HR

2MoreO for IT

Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań technologicznych dla naszych partnerów w wielu sektorach gospodarki.

person holding black iphone 4
person holding black iphone 4

Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania dostosowane do potrzeb naszych klientów.

black computer keyboard
black computer keyboard

Nasze rozwiązania z obszaru machine learning pomagają firmom efektywniej wykorzystywać dane i podejmować bardziej świadome decyzje.

Specjalizujemy się w opracowywaniu narzędzi AI do automatyzacji procesów i zwiększania wydajności.

black and silver laptop computer on white table
black and silver laptop computer on white table
person using laptop computers
person using laptop computers